Vyjádření LERU

Vítá závěry Rady, které zavádí otevřený přístup (Open Access) do další fáze implementace v Evropě

Více info