Dotační audit organizace či projektu

Našim klientům nabízíme vypracování dotačního auditu, zaměřeného na analýzu příležitostí pro získání finančních prostředků pro VaVaI z evropských zdrojů, a to jak na úrovni organizace, tak pro individuální projektové záměry.

Více info

Komercializace a propagace výsledků VaV

Příprava konkurenceschopného projektového záměru vyžaduje kromě kvalitního vědeckého záměru také dobře sestavený pracovní plán, přesvědčivé manažerské vedení a v neposlední řadě také kvalitní diseminační strategii.

Více info

Podpora při zpracování projektové žádosti

Ve spolupráci s koordinátorem projektu transformujeme původní vědecký záměr do podoby projektu. Vypracujeme model řízení vhodný pro daný projekt, který ve spolupráci s koordinátorem a partnery upravíme do finální podoby.

Více info

Finanční řízení, správa dotačních projektů

Uskutečnění projektu je pro nás stejně důležité jako pro organizaci příjemce. V tomto směru je stěžejní činností naší společnosti přímá podpora řešitelského týmu klienta při administraci a řízení projektových návrhů přijatých k financování.

Více info