Zpětná vazba pro Komisi

Evropská komise žádá o zpětnou vazbu ohledně krátkého prodloužení platnosti nařízení o blokové výjimce pro výzkum a vývoj a specializace

Více info

Rozšiřování EU

Evropská komise posuzuje reformy na západním Balkáně a v Tureck a doporučuje status kandidátské země pro Bosnu a Hercegovinu

Více info