Dohoda mezi EU a EIT

Evropský inovační a technologický institut (EIT) bude mít větší finanční flexibilitou, ale bude i pod i větším dohledem

Více info