EUA a iniciativa iRECS

Evropská univerzitní asociace (EUA) se připojila k projektu „Zlepšení vědecké etiky v oblasti výzkumu – Expertise and Competencies to Ensure Reliability and Trust in Science“ (iRECS)

Více info

Nové normy Euro 7

Komise navrhuje nové normy Euro 7 ke snížení emisí znečišťujících látek z vozidel a zlepšení kvality ovzduší

Více info