Více peněz na výzkum zemím EU

Členským státům je umožněno vynakládat strukturální fondy EU na spolufinancování partnerství a výzkumných projektů Horizon Europe, které získaly pečeť excelence

Více info