V rámci portfolia programů financovaných ze zdrojů EU se naše společnost specializuje na získávání finanční podpory z programu Horizont 2020, Strukturálních fondů (programy zaměřené na podporu výzkumu a vývoje) a dalších finančních mechanismů, které podporují realizaci mezinárodních výzkumných a inovačních projektů.

Náš tým se spolu s vědeckým koordinátorem účastní celého životního cyklu projektu: od analýzy dostupných finančních mechanismů vhodných pro financování, až po transformaci původního vědeckého záměru do podoby projektového návrhu a jeho podání k hodnocení. V případě projektů mezinárodní spolupráce navíc nabízíme koordinujícím institucím analýzu oslovených mezinárodních partnerů a organizací, a také podporu při hledání partnerů v rámci celého světa.

V závěrečné fázi realizace projektu spolupracujeme rovněž na přípravě evaluačních a výročních zpráv a pomáháme našim klientům identifikovat další zdroje financování, umožňující dlouhodobé udržení aktivit projektu původně podpořeného ze zdrojů EU.