Finanční řízení, správa dotačních projektů

Uskutečnění projektu je pro nás stejně důležité jako pro organizaci příjemce. V tomto směru je stěžejní činností naší společnosti přímá podpora řešitelského týmu klienta při administraci a řízení projektových návrhů přijatých k financování.

Naše spolupráce na realizaci projektu je pro Vás zárukou proveditelnosti námi navrženého implementačního plánu. Také jsme díky mnohaletým zkušenostem schopni předcházet problémům administrativní realizace dotačních projektů, vyplývajících z pravidel některých poskytovatelů.

Portfolio našich služeb je komplementární ke stávajícím kapacitám řešitelského pracoviště, čímž uvolňujeme kapacitu výzkumných pracovníků pro řešení odborných projektů a zároveň organizace není nucena nabírat nové lidské zdroje pro účely administrativní realizace dotačních projektů. V tomto ohledu nabízíme řadu komplementárních služeb, jejichž spektrum je upravováno dle individuálních potřeb konkrétního projektu a dané klientské organizace:

  • Aktivní podpora administrace projektu, konkrétně převzetí přípravy průběžných a závěrečných zpráv včetně technických podkladů; před-výstupní finanční kontrola; spolupráce s externím auditorem při přípravě finanční zprávy o realizaci projektu; technická realizace propagačních materiálů a informačních akcí spojených s projektem.
  • Komplexní dotační management v rámci klientské organizace a přímá komunikace s relevantními finančními autoritami v rámci organizace i mimo ni, případně se zástupci finančního mechanismu při kontrole realizace.
  • Optimalizace projektového řízení v rámci organizace klienta a dohled na soulad administrativních činností spojených s realizací projektu na partnerských pracovištích s pravidly daného dotačního programu.
  • Efektivní zprostředkování informací týkajících se řízení a administrace projektu jak pověřenému zástupci koordinujícího pracoviště, tak i ostatním členům konsorcia projektu.