Stick to Science

Iniciativa Stick to Science vznikla, aby aktivně reagovala na opoždění v přidružení Švýcarska a Spojeného království k Horizon Europe

Více info