The Impact Rankings 2020

Byl zveřejněn žebříček THE Impact Rankings 2020, hodnotící školy podle jejich úspěšnosti v naplňování 17 cílů udržitelného rozvoje podle OSN.

Více info