Vzájemné vzdělávání v oblasti výzkumné kariéry

Evropa disponuje dvěma miliony výzkumných pracovníků a je zásadní zajistit, aby jejich kariéra zůstala atraktivní ve všech odvětvích

V reakci na návrh Evropské komise bylo přijato dne 18. prosince 2023 doporučení o evropském rámci pro přilákání a udržení výzkumných, inovačních a podnikatelských talentů. To zahrnuje novou chartu pro výzkumné pracovníky, která má zlepšit pracovní podmínky.

Cílem tohoto vzájemného učení (MLE) je podpořit členské státy při provádění nových norem stanovených v doporučení Rady. Zabývá se klíčovými aspekty atraktivity výzkumné kariéry, jako je nábor, pracovní podmínky, dovednosti, meziodvětvová mobilita, profesní rozvoj a vyvážený pohyb talentů.

MLE bude zahrnovat tato témata:

  • Nábor, pracovní podmínky, rozvoj kariéry a postup
  • Dovednosti a meziodvětvové, mezioborové a interoperabilní kariéry
  • Umožnění podmínek pro atraktivní systémy výzkumu a inovací a vyvážený oběh talentů
  • Příznivý politický a právní kontext pro atraktivní kariéru výzkumných pracovníků, včetně pobídek pro provádění Charty pro výzkumné pracovníky

Zdroj ZDE.