Komercializace a propagace výsledků VaV

Příprava konkurenceschopného projektového záměru vyžaduje kromě kvalitního vědeckého záměru také dobře sestavený pracovní plán, přesvědčivé manažerské vedení a v neposlední řadě také kvalitní diseminační strategii.

To je také důvodem, proč našim klientům nabízíme podporu při přípravě a realizaci diseminační strategie, procesu komercializace a v neposlední řadě také při marketingu jejich technologických inovací. Koncepční spolupráce našich konzultantů s výzkumným týmem na vypracování projektové žádosti umožňuje jasně strukturovat plán pro diseminaci a další využití výsledků projektu a přesně definovat role jednotlivých partnerů v procesu transferu technologií, což jsou obvykle klíčové faktory pro úspěch záměru v mezinárodní konkurenci.

Aktivní podpora při komercializaci a marketingu výsledků VaV obnáší:

  • Spoluúčast na formulaci odborného záměru a analýzu tržních příležitostí předpokládaných výsledků projektu jak v rámci ČR tak v zahraničí
  • Analýzu cílových skupin klíčových pro úspěšnou realizaci transferu technologií, a to včetně oslovení klíčových regulátorů a legislativních aktérů na základě vlastní sítě expertů
  • Moderování diskuze s projektovými partnery v otázkách spojených se strategií komercializace výsledků, podpora získávání komerčních zdrojů pro marketing nových technologií a produktů
  • Konzultace v oblasti dobré praxe v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví vyplývajícího z úspěšných výsledků projektu (partnerské a licenční smlouvy, podpora patentování, atp.)