Dotační audit organizace či projektu

Našim klientům nabízíme vypracování dotačního auditu, zaměřeného na analýzu příležitostí pro získání finančních prostředků pro VaVaI z evropských zdrojů, a to jak na úrovni organizace, tak pro individuální projektové záměry.

Dotační audit organizace probíhá na několika různých úrovních: od hodnocení mezinárodní konkurenceschopnosti jednotlivých výzkumných skupin, přes analýzu dlouhodobých příležitostí financování pro danou tématickou oblast, až po strategické úvahy zaměřené na profilování výzkumné organizace v Evropském výzkumném prostoru. 

Kromě jednorázových dotačních auditů nabízíme klientům průběžný monitoring finančních příležitostí na úrovni EU a na jejich základě aktivní oslovení konkrétních řešitelských pracovišť. Výhodou průběžného monitoringu je včasné zachycení zájmu výzkumných pracovníků o zpracování či zapojení se do projektu, mající zásadní význam pro vhodné nastavení finančních podmínek účasti organizace i pro zpracování kvalitní projektové žádosti.