Odkazy

Instituce EU

Evropský parlament

Rada Evropské unie

Evropská komise

Evropský soudní dvůr

Evropský účetní dvůr

Evropský ombudsman

Evropský Inspektor ochrany údajů

Finanční orgány

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

Poradní orgány

Evropský hospodářský a sociální výbor

Výbor regionů

Inter-institucionální organizace

Úřad pro tiskoviny EU

Úřad pro výběr personálu EU

Decentralizované orgány agentury EU

Agentury Evropského společenství

Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Strukturální fondy

 

Obecné informace

Regionální politika EU

Generální ředitelství regionální politiky při EP

Základní informace

Horizon 2020

 

Obecné informace

Webová stránka o H2020 na webu Evropské komise

Účastnický portál pro vědu a výzkum 

Oficiální stránky CORDIS - databáze evropských projektů

Evropská rada pro výzkum (ERC)

Euroscience

Iniciativy H2020

Technologické platformy

Výzkumné infrastruktury

Evropský inovační a technologický institut

Instituce, organizace a sítě zapojené do VaV

Research portal of the European Commission 

European Commission Directorate-General for Research 

European Research Area

Další finanční programy

 

Obecné informace

Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technologického výzkumu (COST)

EUREKA

Finanční mechanismus EHP a Norska

NATO

Britská rada

Evropský výzkum uhlí a oceli (ECSC)

Evropská nadace pro vědu

Životní prostředí (LIFE)

Výzkum ve zdravotnictví

3rd Health Programme

Asylum, Migration and Integration Fund

Consumer Programme

COSME

Internal Security Fund - Borders

Internal Security Fund - Police

Justice Programme

Promotion of Agricultural Products

Research Fund for Coal & Steel

Rights, Equality and Citizenship Programme

POSKYTOVATELÉ DOTACÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo dopravy 

Czechinvest

Grantové agentury

Grantová agentura ČR

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Technologická agentura ČR

Související odkazy ČR

Výzkum a vývoj ČR

Věda

Neziskové organizace

Občanské sdružení ECN

Technologické centrum AV ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Asociace výzkumných organizací

CZELO - Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Vedavyzkum.cz

Evropskyvyzkum.cz

Česká národní informační síť pro Rámcové programy EU 

Úřad průmyslového vlastnictví 

EURAXESS

Národní kontaktní centrum - gender a věda

Česká společnost pro nové materiály a technologie

Český svaz vědeckotechnických společností

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY EU

European University Association (EUA)

League of European Research Universities (LERU)

National Science Foundation

TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies)

Evropský institut technologií 

Evropská rada pro výzkum