Odkazy

INSTITUCE EU

Evropský parlament

Rada Evropské unie

Evropská komise

Evropský soudní dvůr

Evropský účetní dvůr

Evropský ombudsman

Evropský Inspektor ochrany údajů

FINANČNÍ ORGÁNY

Evropská centrální banka

Evropská investiční banka

PORADNÍ ORGÁNY

Evropský hospodářský a sociální výbor

Výbor regionů

INTER-INSTITUCIONÁLNÍ ORGANIZACE

Úřad pro tiskoviny EU

Úřad pro výběr personálu EU

DECENTRALIZOVANÉ ORGÁNY AGENTURY EU

Agentury Evropského společenství

Agentury společné zahraniční a bezpečnostní politiky

STRUKTURÁLNÍ FONDY

OBECNÉ INFORMACE

Regionální politika EU

Generální ředitelství regionální politiky při EP

Základní informace

 

HORIZON 2020

OBECNÉ INFORMACE

Webová stránka o H2020 na webu Evropské komise

Účastnický portál  

Oficiální stránky CORDIS – databáze evropských projektů

Evropská rada pro výzkum (ERC)

Euroscience

INICIATIVY H2020

Technologické platformy

Výzkumné infrastruktury

Evropský inovační a technologický institut

INSTITUCE, ORGANIZACE A SÍTĚ ZAPOJENÉ DO VaV

European Commission Directorate-General for Research 

European Research Area

HORIZON EUROPE

OBECNÉ INFORMACE

Webová stránka o Horizon Europe na webu Evropské komise

Účastnický portál  

DALŠÍ FINANČNÍ PROGRAMY

OBECNÉ INFORMACE

Evropská spolupráce v oblasti vědeckého a technologického výzkumu (COST)

EUREKA

Finanční mechanismus EHP a Norska

NATO

Britská rada

Evropská nadace pro vědu

Životní prostředí (LIFE)

Výzkum ve zdravotnictví

PROGRAMY 2014–2020

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Consumer Programme

COSME 

Defence and Industrial Development (EDIDP)

Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

European Statistics (ESP)

Health (3HP)

Hercule III

Horizon 2020 (H2020)

Internal Security Fund – Borders and Visa (ISFB)

Internal Security Fund – Police (ISFP)

Justice (JUST)

Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Research Fund for Coal & Steel (RFCS)

Rights, Equality and Citizenship (REC)

Civil Protection (UCPM)

Pilot Projects and Preparatory Actions

PROGRAMY 2021-2027

Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Border Management and Visa (BMVI)

Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)

Civil Protection (UCPM)

Creative Europe (CREA)

Erasmus+

EU External Action (RELEX)

European Social Fund + (ESF)

Horizon Europe (včetně Euratom)

Internal Security Fund (ISF)

Justice Programme (JUST)

Pilot Projects and Preparatory Actions

Promotion of Agricultural Products (AGRIP)

Research Fund for Coal & Steel (RFCS)

Single Market (včetně COSME, Consumers, European Statistics)

Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL)

POSKYTOVATELÉ DOTACÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Ministerstvo dopravy 

Czechinvest

GRANTOVÉ AGENTURY

Grantová agentura ČR

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Grantová agentura Ministerstva zdravotnictví

Technologická agentura ČR

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY – ČR

Výzkum a vývoj ČR

Věda

Neziskové organizace

Občanské sdružení ECN

Technologické centrum AV ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Asociace výzkumných organizací

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace

Vedavyzkum.cz

Evropskyvyzkum.cz

Česká národní informační síť pro Rámcové programy EU 

Úřad průmyslového vlastnictví 

EURAXESS

Národní kontaktní centrum – gender a věda

Česká společnost pro nové materiály a technologie

Český svaz vědeckotechnických společností

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY – EU

European University Association (EUA)

League of European Research Universities (LERU)

National Science Foundation

TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies)

Evropský institut technologií 

Evropská rada pro výzkum