COVID a věda

Probíhající pandemie má na svědomí nejen lidské životy, ale i odliv financí a talentů z jiných výzkumů a nepřesnosti v publikacích

Více info