Náš cíl

Naším cílem je rozšiřování počtu organizací, které jsou úspěšné v oblasti přípravy, řízení a administrace projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie. Tento cíl naplňujeme prostřednictvím individuální spolupráce s našimi klienty, a to jak s jejich administrativně-ekonomickými složkami, tak s výzkumnými a akademickými.

Jejich efektivním propojením pak podporujeme snazší administrativní řízení projektu a zároveň minimalizujeme riziko finančních ztrát řešitelské organizace. Kromě přímé podpory klientů při realizaci a zapojení se do výzkumných projektů financovaných ze zdrojů EU se naši zaměstnanci podílejí na šíření dobré administrativní praxe i formou vydávání publikací a účastí v expertních skupinách a poradních orgánech národních ministerstev a také spolupořádáním odborných seminářů otevřených širší výzkumné veřejnosti (pro více informací viz Prezentace společnosti).

O nás

Specializujeme se na poradenství při formulaci, přípravě a administraci mezinárodních vědeckých projektů a projektů financovaných ze Strukturálních fondů zaměřených na výzkum a inovace. Společnost byla založena v roce 2004 z podnětu zvyšující se poptávky tuzemských veřejných i soukromých výzkumných organizací a dalších subjektů po finančních zdrojích Evropské unie.

Naše zkušenosti vycházejí z dlouholeté praxe v oblasti financování z komunitárních zdrojů získávané ve spolupráci s předními českými i zahraničními subjekty výzkumu a vývoje i ze spolupráce přímo s Evropskou komisí (viz Zkušenosti a spolupráce).

Náš cíl

Naším cílem je rozšiřování počtu organizací, které jsou úspěšné v oblasti přípravy, řízení a administrace projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie. Tento cíl naplňujeme prostřednictvím individuální spolupráce s našimi klienty, a to jak s jejich administrativně-ekonomickými složkami, tak s výzkumnými a akademickými.