Partnerské projekty

STI International Cooperation Network for Central Asian Countries (IncoNet CA)
Projekt je zaměřen na podporu politického biregionálního dialogu zemí Střední Asie a členských států Evropské unie v oblasti vědy, inovací a technologií. Významně klade důraz na společenské výzvy, které byly identifikovány jako společný zájem obou regionů, tedy především změna klimatu, energetika a zdraví. V rámci projektu jsou implementovány zásadní pilotní aktivity určené k posílení koordinace a dopadu jednotlivých individuálních akcí. Co se týče politického dialogu, projekt poskytuje analytickou evidenci a monitoring k usnadnění rozhovorů a nastavení společného programu, konkrétně jsou například navazovány vazby s technologickými platformami EU, které umožňují vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů pro posílení veřejného a soukromého partnerství mezi oběma regiony.
Projekt staví na zkušenostech z předchozích projektů (IncoNet EECA and IncoNet CA/SC), zaměřených na region Střední Asie a rozvíjí synergie s nadcházejícími projekty zaměřenými na země východního partnerství. Více informací: Inconet CA


Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries (EECAlink)
Projekt EECAlink (číslo: 223358), financovaný v rámci specifického programu Spolupráce v 7.RP, se zaměřuje na budování kapacit pro zapojení do mezinárodních konsorcií financovaných ze zdrojů 7. rámcového programu v prostoru východní Evropy a bývalých republik Sovětského svazu a zejména pak na vytváření příležitostí pro spolupráci tematicky orientovaných výzkumných pracovišť s prokazatelným potenciálem pro evropský výzkum.
Projekt sdružuje sedmnáct partnerů z více než deseti různých zemí. Naše společnost byla jako jeden z projektových partnerů zodpovědná za administraci a technicko-organizační podporu koordinujícího pracoviště, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Realizace projektu byla naplánovaná na roky 2009 - 2011.


Support of dissemination and exploitation of results obtained in research projects realized with the participation of the SME sector (USEandDIFFUSE) 
Projekt USEandDIFFUSE (GA 216741) se zaměřuje na analýzu a podporu účasti malých a středních podniků v inovačních projektech 7.RP. Tento projekt byl podpořen v rámci první výzvy specifického programu Kapacity, v tematické prioritní ose zaměřené na podporu malých a středních podniků.
Naše společnost je zde zapojena jako projektový partner zodpovědný za analýzu inovačního prostředí v České republice a na Slovensku a také za přímou podporu koordinujícího pracoviště (Technická univerzita v Krakově). Projekt je realizován v letech 2008 - 2011.
"Strategic Guide to Successful Use and Dissemination of the Results of Research and Development Projects" ke stažení: Strategický průvodce - Use&Diffuse.


FP7 Coach: Vehicle to success

 Související obrázekV rámci neformální evropské sítě komerčních konzultantů pro 7.RP se podílíme na průběžné editaci online dostupného manuálu zaměřeného na přípravu a efektivní řízení projektů VaV financovaných z těchto evropských zdrojů. Ediční rada této publikace je tvořena regionálními konzultantskými společnostmi pro 7.RP působícími na komerční bázi.