Partnerské projekty

Nautical Integrated Hybrid Energy System for Long-haul Cruise Ships (NAUTILUS)
Projekt je zaměřen na vývoj, ohodnocení a schválení použití vysoce efektivního a dynamického integrovaného námořního energetického systému, poháněného zkapalněným zemním plynem pro lodě uzpůsobené na delší vzdálenosti. Tento energetický systém je zodpovědný za uspokojování všech potřeb tepla a energie plavidla. Sestává z hybridního agregátu s pevným oxidem palivových článků se spojením stávajících generátorů založených na vnitřním spalovacím motoru, které budou postupně nahrazovány. V rámci projektu bude vyvinut a dodán kompletní procesní návrh současně s digitální demonstrací plně integrované energie na palubě ve velikosti 5 – 60MW pro dva typy okružních lodí: pro 1000 pasažérů a pro 5000+ pasažérů. Bude vytvořen fyzický koncept a funkční prototyp demonstrátoru, který bude naprogramován ke schvalování designu a provozních strategií. Digitální design a prototyp budou ohodnoceny z hlediska námořních bezpečnostních předpisů a z hlediska souladu s cíli mezinárodní námořní organizace do roku 2030.

Projekt zahrnuje konsorcium klíčových aktérů v námořní osobní dopravě, včetně provozovatelů lodí, stavitelů lodí, techniků zodpovědných za námořní motory, námořní regulační společnosti a vývojářů technologií podporovaných společností výzkumné organizace z celé Evropy. Více informací: Nautilus.

 

STI International Cooperation Network for Central Asian Countries (IncoNet CA)
Projekt je zaměřen na podporu politického biregionálního dialogu zemí Střední Asie a členských států Evropské unie v oblasti vědy, inovací a technologií. Významně klade důraz na společenské výzvy, které byly identifikovány jako společný zájem obou regionů, tedy především změna klimatu, energetika a zdraví. V rámci projektu jsou implementovány zásadní pilotní aktivity určené k posílení koordinace a dopadu jednotlivých individuálních akcí. Co se týče politického dialogu, projekt poskytuje analytickou evidenci a monitoring k usnadnění rozhovorů a nastavení společného programu, konkrétně jsou například navazovány vazby s technologickými platformami EU, které umožňují vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů pro posílení veřejného a soukromého partnerství mezi oběma regiony.


Projekt staví na zkušenostech z předchozích projektů (IncoNet EECA and IncoNet CA/SC), zaměřených na region Střední Asie a rozvíjí synergie s nadcházejícími projekty zaměřenými na země východního partnerství. Více informací: Inconet CA.
Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries (EECAlink)
Projekt EECAlink (číslo: 223358), financovaný v rámci specifického programu Spolupráce v 7. RP, se zaměřuje na budování kapacit pro zapojení do mezinárodních konsorcií financovaných ze zdrojů 7. rámcového programu v prostoru východní Evropy a bývalých republik Sovětského svazu a zejména pak na vytváření příležitostí pro spolupráci tematicky orientovaných výzkumných pracovišť s prokazatelným potenciálem pro evropský výzkum.

Projekt sdružuje sedmnáct partnerů z více než deseti různých zemí. Naše společnost byla jako jeden z projektových partnerů zodpovědná za administraci a technicko-organizační podporu koordinujícího pracoviště, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Realizace projektu byla naplánovaná na roky 2009–2011.
Support of dissemination and exploitation of results obtained in research projects realized with the participation of the SME sector (USEandDIFFUSE) 
Projekt USEandDIFFUSE (GA 216741) se zaměřuje na analýzu a podporu účasti malých a středních podniků v inovačních projektech 7. RP. Tento projekt byl podpořen v rámci první výzvy specifického programu Kapacity, v tematické prioritní ose zaměřené na podporu malých a středních podniků. Naše společnost je zde zapojena jako projektový partner zodpovědný za analýzu inovačního prostředí v České republice a na Slovensku a také za přímou podporu koordinujícího pracoviště (Technická univerzita v Krakově). Projekt je realizován v letech 2008–2011.

"Strategic Guide to Successful Use and Dissemination of the Results of Research and Development Projects" ke stažení: Strategický průvodce - Use&Diffuse.

 

Související obrázekFP7 Coach: Vehicle to success
V rámci neformální evropské sítě komerčních konzultantů pro 7. RP se podílíme na průběžné editaci on-line dostupného manuálu zaměřeného na přípravu a efektivní řízení projektů VaV financovaných z těchto evropských zdrojů. Ediční rada této publikace je tvořena regionálními konzultantskými společnostmi pro 7. RP působícími na komerční bázi.