Evropský parlament tlačí na dohodu ohledně Horizon Europe

Poslanci Evropského parlamentu hledají dohodu mezi členskými státy, Parlamentem a Radou.

Poslanci Evropského parlamentu Christian Ehler a Dan Nica přednesli dne 7. března na zasedání parlamentu návrh zákona zahrnující požadavky ohledně programu Horizon Europe. Zároveň urgují členské státy k dohodě na kompromisech, aby měla Komise čas na přípravu celého komplexního programu. V opačném případě by mohly být výzkumné projekty ohroženy.

Jednou z neshod mezi Evropským parlamentem a členskými státy je ukotvení Specifického programu ve smlouvách EU. Členské státy by chtěly, aby měly nad Specifickým programem kontrolu, namísto Evropského parlamentu.

Dnešním návrhem by byla členským státům přiznána pravomoc kontroly klíčových strategických rozhodnutí, zatímco Parlament by měl rozhodující slovo v „podpůrných oblastech“, které se dotýkají širokých témat cílících na specifické problémy, např. výzkum rakoviny.

Zdroj: ZDE.