Monitoring Flash k mezinárodní spolupráci v programu H2020

Dokument Evropské komise ukazuje stav mezinárodní spolupráce v programu Horizon 2020 po pěti letech od jeho zahájemní.

 

Program Horizon 2020 má široký mezinárodní dosah – zatím byly do programu podány nabídky ze 163 třetích (neasociovaných) zemí, přičemž necelou třetinu těchto nabídek tvoří nabídky z USA. Zejména vzdělávací instituce ze třetích zemí se zapojují do Akce Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

Granty byly zatím uděleny 124 státům mimo EU, z toho 108 třetích zemí.

Zdroj: ZDE.