Horizon Europe a mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce patří mezi nejdůležitější otázky, kterými se zabývá Komise ve vztahu k programu Horizon Europe.

 

Mezinárodní spolupráce se dotkne nejen tradičních evropských partnerů, jakými jsou například Norsko nebo Švýcarsko, ale i zemí, které se obdobných rámcových programů v předchozím období neúčastnily, například Kanada.

Komise rovněž navrhuje, aby se finanční příspěvek přidružených zemí neodvíjel od jejich HDP, ale aby si země mohly samy rozhodnout míru participace v programu. Tento postup by měl být flexibilnější a jednodušší.

Na rozdíl od Evropského parlamentu Komise navrhuje, aby mohly přidružené země podávat žádosti o granty bez zahraniční spolupráce neomezeně. Zároveň se však domnívá, že přístup do Evropské Inovační Rady by měl zůstat nenárokový. Komise se také domnívá, že bude potřeba uzavřít v souvislosti s Brexitem „zastřešovací dohodu“ mezi Velkou Británií a EU.

Avšak vzhledem k tomu, že o programu Horizon Europe Komise, Evropský parlament a Rada stále vyjednávají, není pravděpodobné, že by uzavírání přidružovacích dohod proběhlo v dohledné době.

Zdroj: ZDE.