Stomilionová investice na podporu bioekonomiky

Nový fond má napomoci fázi komercializace

Evropská komise a Evropská investiční banka hledají investičního manažera pro soukromé financování rozrůstajícího se sektoru bioekonomiky, přesněji inovativních bioekonomických projektů.

EK a EIB zřídily nový stomilionový fond určený ke stimulaci soukromých investic do bioekonomiky, který má pomoci evropským firmám působícím v této oblasti získat půdu pro získávání kapitálu. Komisař pro výzkum a inovace Carlos Moedas vyzval v pondělí manažery k tomu, aby rozjeli nové investice, konkrétně investiční platformu pro oběhovou bioekonomiku, jež by přitáhla více kapitálových zdrojů včetně bank, penzijních fondů a rizikového kapitálu – tyto zdroje by doplnily investice směřující ze členských států. Základní investice poskytne Evropská komise z prostředků programu Horizon 2020.

Fond, první svého druhu původem z Bruselu, následuje po loňské analýze EIB, podle jejíchž zjištění je sice dost prostředků na výzkumnou a vývojovou fázi bioekonomických projektů (například přeměna skořápek z krevet na udržitelné druhy plastů), mnohem složitější je získat finance na fázi komercializace. Nová investice přichází v době, kdy se trh s bioprodukty nachází na křižovatce. Technologický pokrok mění prostředí, ale ne dost rychle. Nízké státní financování spolu s váhavostí investorů a nízkými cenami ropy dohromady omezují růst průmyslu. Moedas koncem října prohlásil, že tato oblast má potenciál snížit spoléhání se na fosilní paliva a také zmírnit znečištění životního prostředí plasty.

Bioekonomika se zaměřuje na výrobu obnovitelných přírodních zdrojů a jejich přeměnu na životně důležité výrobky. Zejména se jedná o pěstování zemědělských surovin pro průmyslové využití. Jejím základem je zemědělství, lesnictví, akvakultura, potravinářský průmysl, energetika, chemický průmysl a biotechnologická odvětví, například i farmacie. Cílem je větší využívání přírodních zdrojů a biologických procesů tak, aby se zvýšil jejich ekonomický přínos. A zároveň aby se také zlepšila kvalita života, V Evropské unii toto odvětví nyní zaměstnává přes dvacet milionů lidí, jeho roční obrat dosahuje dvou bilionů eur.