Pracovní program Evropské rady pro výzkum na rok 2019

Více prostředků a znovuzavedení Synergy grantů

Evropská rada pro výzkum (ERC) představila 7. září pracovní program na příští rok. Program byl vypracován vědeckou radou ERC jako součást Horizonu 2020 a podle zveřejněných informací budou v roce 2019 prostřednictvím grantů poskytnuty celkem dvě miliardy eur. Podle zástupců ERC se jedná o doposud největší investici do práce excelentních výzkumných pracovníků. Převážná část prostředků je vyčleněna pro začínající vědce nebo vědce ve střední fázi kariéry.

 

 

           Program na příští rok obsahuje některé nové prvky:

  • Synergy granty: bude k dispozici 400 mil. eur, což je o 60% více oproti loňskému rozpočtu. Synergy granty byly znovu zavedeny minulý rok na základě výsledků hodnocení dvouletého pilotního projektu z let 2012-2013. Letos poprvé bude možné, aby hlavní výzkumný pracovník na jednu skupinu podpořenou ze Synergy grantu mohl kdykoli hostovat nebo se zapojit do výzkumu v instituci mimo členské nebo přidružené země.
  • Proof-of-Concept granty: 25 milionů je vyčleněno pro příjemce se záměrem zkoumat inovační potenciál objevů učiněných díky podpoře ERC. Je to o pět milionů více než loni. ERC navíc zkouší v případě grantů Proof of Concept používání paušálních částek za účelem zjednodušení. Chce tak otestovat efektivnost a životaschopnost takové metody financování v porovnání se současným způsobem, založeným na vykazování skutečně vynaložených výdajů.
  • Otevřený přístup: podle nového pracovního programu mohou být nyní předběžné tisky (preprinty) uvedeny jakou součást seznamu žadatelových publikovaných prací, jsou-li řádně odkazovány a je-li k dispozici odkaz na předběžný tisk nebo DOI. Tímto chce vědecká rada ERC vyjádřit podporu otevřenému přístupu a uznat roli, kterou předběžné tisky hrají v hraniční vědě.

ERC zveřejnila rovněž předběžný kalendář s přehledem grantových soutěží. Předpokládá, že její finanční podporu obdrží kolem jednoho tisíce špičkových vědců v rámci čtyř základních schémat – Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant and Synergy Grant. ERC podpoří odhadem asi sedm tisíc postdoktorandů, PhD studentů a dalších výzkumných pracovníků působících v týmech financovaných Evropskou radou pro výzkum.

Žádosti o podporu z programu Starting grant lze podávat do 17. října a o Synergy grant do 8. listopadu letošního roku. Uzávěrky dalších programů jsou v příštím roce.