Vyhlášena cena pro ženy-inovátorky 2018

 Do 15. listopadu se lze hlásit do 5. ročníku soutěže EK

Evropská komise již popáté vyhlásila Evropskou cenu pro inovátorky, která bude udělena ženám, jež úspěšně uvedly své nápady a inovace na trh.

Cena má být veřejným uznáním podnikatelek a inspirací pro další ženy. Mezi dříve oceněné projekty patří například inovační laboratoř, která do své činnosti zapojuje vědce a umělce, nebo vývoj vůbec prvního digitálního tabletu pro nevidomé.

Kritériem pro úspěšnost přihlášených inovací je

  • Originalita a tržní využitelnost produktu nebo služby nabízeného soutěžící firmou. Bude také posuzován počet přihlášených patentů a obchodních značek.
  • Ekonomický dopad produktu nebo služby, který je měřen počtem států (členů EU a dalších), v nichž jsou prodávány nebo poskytovány, a výší obratu, dosaženého za tento produkt či službu v letech 2015 a 2016.
  • Společenský dopad produktu či služby v Evropě, který je posuzován na základě počtu nově vytvořených pracovních míst a potenciálem, který produkt či služba představuje pro řešení společenských témat jako je například stárnutí populace, globální oteplování, kvalita vody, obnovitelná energie nebo šetrné a účinné využívání zdrojů.
  • Dopad a vedoucí role soutěžících. Soutěžící inovátorky by měly dokázat, jak jejich role ve firmě ovlivnila úspěch firmy a posílila snahy dalších žen zastávat vedoucí funkce a podnikat.

S první cenou je spojena odměna 100 tisíc Eur, s druhou 50 tisíc a se třetí cenou 30 tisíc Eur. Zvláštní kategorií je cena pro novou inovátorku, která obdrží 20 tisíc Eur. Soutěž je určena pro všechny ženy z EU nebo zemí přidružených k programu Horizon 2020, které založily nebo spoluzaložily firmu a využily ke svému projektu veřejné nebo soukromé financování inovací. Důvodem vyhlašování ceny je to, že ženy jsou ve vytváření inovativních podniků stále málo zastoupeny, i když představují skrytý potenciál a mohou být užitečné, pokud má Evropa využít všechny zdroje a zůstat konkurenceschopná.

Do soutěže se lze přihlásit do 15. listopadu. Jména vítězek budou oznámena 8. března příštího roku.

Více informací najdete ZDE.