Klíčové údaje o implementaci programu Horizon Europe

Komise zveřejnila informační dokument s klíčovými údaji o implementaci programu Horizon Europe (2021-2023)

Dne 4. června zveřejnila Evropská komise dokument, v němž jsou zdůrazněny klíčové údaje a sdělení týkající se pokroku dosaženého v rámci programu v prvních třech letech (2021 až 2023). Během tohoto období bylo vyčleněno 45 % rozpočtu programu Horizon Europe. Některé z klíčových údajů jsou následující:

  • V letech 2021 až 2023 bylo podepsáno 10 674 grantů, které požadovaly příspěvek EU ve výši 30,8 miliardy EUR
  • Největší příspěvek obdržela vysokoškolská zařízení (10,5 miliardy EUR), následují soukromé neziskové subjekty (8,9 miliardy EUR) a výzkumné organizace (8,2 miliardy EUR). Podíl financování podle typu organizace je podobný jako u programu Horizon 2020
  • 7474 malých a středních podniků získalo pětinu finančních prostředků EU na projekty Horizon Europe, tj. 6,6 miliardy EUR
  • 10 425 nově příchozích získalo příspěvek EU ve výši 4,4 miliardy EUR, z toho 0,8 miliardy EUR z fondu EIC
  • Průměrná míra úspěšnosti návrhů se v programu Horizon 2020 zvýšila z 12 % na 16 % 

Dokument je dostupný ZDE.

Zdroj ZDE.