Úřad pro umělou inteligenci zahájil svou činnost

Dne 29. května 2024 zahájila Evropská komise činnost svého Úřadu pro umělou inteligenci s cílem posílit vedoucí postavení EU v oblasti bezpečné a důvěryhodné umělé inteligence

Cílem Úřadu pro umělou inteligenci je umožnit budoucí rozvoj, zavádění a využívání AI způsobem, který podporuje společenské a ekonomické přínosy a inovace a zároveň zmírňuje rizika. Úřad bude hrát klíčovou roli při provádění zákona o AI, zejména ve vztahu k obecně použitelným modelům AI. Bude podporovat výzkumné a inovační činnosti v oblasti umělé inteligence a robotiky a provádět iniciativy, jako je GenAI4EU, s cílem zajistit, aby všeobecné modely umělé inteligence vyrobené v Evropě a vyškolené prostřednictvím superpočítačů EU byly propracovány a začleněny do nových aplikací v celé ekonomice.

Úřad AI bude spolupracovat s členskými státy a širší odbornou obcí prostřednictvím specializovaných fór a odborných skupin. Na úrovni EU bude Úřad pro umělou inteligenci úzce spolupracovat s Evropskou radou pro umělou inteligenci složenou ze zástupců členských států. Vědecká komise složená z nezávislých odborníků zajistí pevné spojení s vědeckou obcí a další odborné znalosti budou shromážděny v poradním fóru, které bude představovat vyvážený výběr zúčastněných stran, včetně průmyslu, startupů, malých a středních podniků, akademické obce, skupin odborníků a občanské společnosti.

Zdroj ZDE.