Vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje na univerzitách

LERU vydává dokument o vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje (ESD) na univerzitách

Tímto dokumentem chce LERU zvýšit povědomí na evropské, mezinárodní a meziodvětvové úrovni s tvůrci politik a dalšími zúčastněnými stranami a také vzbudit zájem a vyzvat ostatní, aby se připojili k cestě za vzděláváním v oblasti ESD na vysokých školách. Tento dokument analyzuje a ukazuje nejnovější trendy a praxi v oblasti ESD na univerzitách LERU. Hlavními projednávanými tématy jsou zkušenosti univerzit LERU, praktické příklady a získané poznatky o rozvoji a provádění strategií a politik, studijní programy, mimoškolní a celoživotní vzdělávání, jakož i odborná příprava zaměstnanců.

Reakce na světové výzvy vyjádřené v Cílech udržitelného rozvoje Organizace spojených národů je velmi naléhavá. Univerzity mohou přispívat k příslušným procesům společenské transformace. Dokument ukazuje, jak si univerzity LERU osvojily udržitelný rozvoj jako zásadní, strategickou otázku ve svých vzdělávacích nabídkách.

Dokument je dostupný ZDE.

Zdroj ZDE.