Jižní Korea se připojí k Horizon Europe

Dne 25. března EU a Jižní Korea uzavřely jednání o přidružení Jižní Koreji k Horizon Europe

Očekává se, že k podpisu dohody o přidružení dojde v druhé polovině roku 2024, dokud nebudou dokončeny všechny nezbytné ratifikační postupy na obou stranách. To umožní účast Jižní Koreji v programu Horizon Europe od roku 2025. Po podpisu budou výzkumní pracovníci a organizace v Jižní Koreji moci od roku 2025 získávat finanční prostředky v rámci druhého pilíře programu Horizon.

Spolupráce mezi EU a Korejskou republikou v oblasti výzkumu a inovací se řídí Dohodou o vědeckotechnické spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 2007, a sleduje ji a řídí Smíšený výbor pro vědeckotechnickou spolupráci.

Jižní Korea formálně vyjádřila zájem připojit se k Horizon Europe předložením dopisu o záměru během 7. zasedání Společného výboru pro vědeckotechnickou spolupráci, které se konalo v Soulu dne 14. února 2022.

Zdroj ZDE.