DIGITALEUROPE vydává poziční dokument k FP10

DIGITALEUROPE zveřejnilo poziční dokument k FP10 Zvýšení inovací v EU prostřednictvím strategických investic a spolupráce

DIGITALEUROPE, obchodní sdružení zastupující digitálně transformující průmyslová odvětví v Evropě, požaduje zvýšení rozpočtu a atraktivnější podmínky pro účast průmyslu. Sdružení uvádí, že aktivní zapojení digitálního a technologického průmyslu do programu, a to jak jako spolutvůrce, tak jako budoucího přispěvatele, je zásadní.

Investice do zelených digitálních technologií by měly být podpořeny zvýšením rozpočtu programu Horizon Europe o 200 miliard EUR, přičemž cílem by mělo být dosažení 25% digitálního cíle ve všech programech financování EU a přiblížení se 85% cíli společností EU využívajících informační a komunikační technologie (ICT) ke zmírnění jejich dopadu na životní prostředí.

Podle asociace je průmysl díky svým odborným znalostem a schopnosti přinášet na trh pokročilé inovace zásadním aktérem v programech výzkumu a inovací. FP10 by měl usilovat o motivaci k účasti průmyslu, mimo jiné prostřednictvím rovnováhy technologické připravenosti (TRL) a atraktivnějších právních a smluvních podmínek. Zapojeny musí být všechny příslušné zúčastněné strany, a to podporou úspěšných iniciativ spolupráce, zefektivněním postupů podávání žádostí a zajištěním lepší koordinace s ostatními programy financování.

Dokument je dostupný ZDE.

Zdroj ZDE.