Pokyny pro odpovědné využívání AI ve výzkumu

Komise předložila soubor pokynů na podporu evropského výzkumného prostoru při odpovědném využívání generativní umělé inteligence (AI)

Vzhledem k rychlému rozšíření využívání této technologie ve všech oblastech včetně vědy se tato doporučení zabývají klíčovými příležitostmi a výzvami. Vycházejí ze zásad integrity výzkumu a nabízejí vodítka výzkumným pracovníkům, výzkumným organizacím s cílem zajistit jednotný přístup v celé Evropě. Zásady formulující nové pokyny vycházejí ze stávajících rámců, jako je Evropský kodex chování pro integritu výzkumu a pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci.

AI transformuje výzkum, zefektivňuje vědeckou práci a urychluje objevování. Generativní nástroje umělé inteligence sice nabízejí rychlost a pohodlí při tvorbě textu, obrázků a kódu, výzkumníci však musí mít na paměti i omezení této technologie, včetně plagiátorství, odhalování citlivých informací nebo zkreslení modelů.

Mezi hlavní body pokynů patří:

  • Výzkumní pracovníci nepoužívají generativní nástroje umělé inteligence při citlivých činnostech, jako jsou vzájemná hodnocení, a používají generativní umělou inteligenci respektující soukromí, důvěrnost a práva duševního vlastnictví
  • Výzkumné organizace by měly usnadnit odpovědné využívání umělé inteligence a aktivně sledovat, jak jsou tyto nástroje vyvíjeny a využívány v jejich organizacích
  • Financující organizace by měly podporovat žadatele v transparentním využívání generativní umělé inteligence
  • Jelikož se generativní umělá inteligence neustále vyvíjí, budou tyto pokyny aktualizovány s pravidelnou zpětnou vazbou od vědecké obce a zúčastněných stran

Zdroj ZDE.