EIC zveřejnila zprávu o dopadech 2023

18. března 2024 předložila Evropská rada pro inovace (EIC) svou zprávu o dopadech 2023

Tato zpráva poskytuje přehled o dopadech, které přinášejí inovátoři financovaní Evropskou radou pro inovace (EIC) s rozpočtem ve výši 10 miliard EUR na identifikaci, podporu a rozšíření průlomových technologií a zakládání nových podniků v oblasti Deep technology. Zaměřuje se na "portfolio Horizon Europe EIC" čítající více než 500 začínajících podniků, 275 pokročilých výzkumných projektů a 140 projektů komercializujících výsledky výzkumu financovaného od roku 2021 až do výsledků výzev vyhlášených do konce roku 2023. Posuzuje také dlouhodobější dopady "úplného portfolia EIC", které zahrnuje projekty a společnosti financované v rámci pilotní fáze EIC (od roku 2018 do roku 2020) a jeho předchůdce, nástroje pro malé a střední podniky a projekty budoucích a vznikajících technologií (od roku 2014).

Podle zprávy patří mezi klíčové dopady EIC:

  • Celková hodnota portfolia EIC podpořila společnosti téměř 70 miliardami EUR, což je nárůst o více než 20 miliard EUR za rok
  • Podniky EIC v prvních dvou letech po podpoře EIC zaznamenaly v průměru 35% růst zaměstnanosti a 68% růst příjmů
  • Získání přes 12 miliard EUR následných investic, především od rizikového kapitálu, korporací a národních podpůrných bank
  • 1686 unikátních inovací vzniklých z výzkumných projektů EIC (Pathfinder a předchůdci)
  • Společnosti a projekty EIC odpovídaly podnikům, zadavatelům a potenciálním investorům a výsledkem bylo přes 125 podepsaných dohod

Zdroj ZDE a ZDE.