Spojené království vstoupí do Chips JU

Dne 14. března bylo Spojeného království začleněno jako účastnický stát do programu společného podniku pro čipy (Chips JU)

Jedná se o důležitý vývoj v technologické a výzkumné spolupráci Spojeného království s Evropskou unií po brexitu. Tímto partnerstvím Spojené království zdůrazňuje svůj přínos k vedoucí pozici Evropy ve vývoji a inovacích v oblasti polovodičových technologií.

Cílem programu Společného podniku pro čipy je zajistit autonomii Evropy v oblasti výroby a inovací polovodičů, a tím zajistit její odolnost a konkurenceschopnost v této klíčové technologické oblasti. Po svém odchodu z Evropské unie bylo Spojené království původně mimo působnost společného podniku pro čipy. Zařazení Spojeného království mezi zúčastněné státy dokládá společný závazek posílit spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v tomto odvětví.

Zdroj ZDE.