Net-Zero Industry Act (NZIA)

Komise vítá politickou dohodu, která má učinit výrobu čistých technologií v EU odolnou a konkurenceschopnou

Komise vítá prozatímní politickou dohodu, které dosáhly Evropský parlament a Rada ohledně zákona o čistém nulovém průmyslu (NZIA). Tato dohoda pomůže EU stát se domovem čistých technologií a učinit významný krok k vybudování silné domácí výrobní kapacity těchto technologií v EU. NZIA zvýší konkurenceschopnost a odolnost evropského průmyslu a podpoří vytváření zelených a kvalitních pracovních míst, protože EU se snaží dosáhnout do roku 2050 neutrality klimatu.

Jako ústřední součást průmyslového plánu Zelené dohody zákon zajistí, že EU bude dobře vybavena pro přechod na čistou energii, a to tím, že stanoví referenční úroveň výrobní kapacity EU pro technologie s nulovou čistou hodnotou, aby do roku 2030 dosáhla alespoň 40 % očekávané poptávky EU. Dohodnutý zákon vytvoří příznivé regulační podmínky nezbytné k přilákání a podpoře investic do technologií a souvisejících projektů, které významně přispějí k dekarbonizaci. Dohodnutá ustanovení přispějí zejména k rychlejšímu vybudování dalších výrobních zařízení pro technologie s nulovou čistou hodnotou. Jedná se například o solární fotovoltaiku (PV), větrnou energii na pevnině i na moři, palivové články, elektrolyzéry, baterie, technologie rozvodné sítě a udržitelná alternativní paliva. V návaznosti na prozatímní dohodu, lze jako strategické projekty podporovat i energeticky náročná odvětví, jako je ocelářství, chemický průmysl nebo cementářství, která vyrábějí komponenty používané v těchto technologiích s nulovou čistou hodnotou a která investují do dekarbonizace.

Dohoda usnadní přístup na trhy produktům, které splňují evropská kritéria udržitelnosti a odolnosti a které pomáhají diverzifikovat se z příliš koncentrovaných zdrojů dodávek. Zajistí také, aby byla k dispozici potřebná kvalifikovaná pracovní síla na podporu závodu o nulovou čistou hodnotu.

Zdroj ZDE.