ESFRI zveřejnilo zprávu o přístupu k výzkumným infrastrukturám

ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) zveřejnilo zprávu o přístupu k výzkumným infrastrukturám (RI)

Ve snaze určit výzvy pro širší a účinný přístup k sítím RI, které uživatelé potřebují k řešení vědeckých a společenských výzev, a podpořit nový Evropský výzkumný prostor (EVP), provedla v období května až červena 2023 přípravná skupina ESFRI průzkumy zaměřené na výzkumné infrastruktury a zúčastněné strany v oblasti výzkumu RI.

Respondenti vyjadřují velkou rozmanitost typů přístupu (fyzický, vzdálený, virtuální), povahy nabízených služeb (přístup k zařízení, k údajům, ke sběru atd.), často v závislosti na doméně a povaze RI. Mezi překážkami širšího přístupu bylo zmíněno několik právních, institucionálních, finančních i technických aspektů.

Výsledky průzkumu jsou podrobně představeny ve zprávě ESFRI o přístupu k výzkumným infrastrukturám a v Chartě o přístupu k RI. Součástí jsou i předběžná doporučení pro řešení problémů s přístupem a revizi Evropské charty přístupu k výzkumným infrastrukturám.

Dokument je dostupný ZDE.

Zdroj ZDE.