Veřejná angažovanost v oblasti výzkumu a inovací

PSF (Policy Support Facility) spouští MLE (Mutual Learning Exercise) na téma Veřejná angažovanost v oblasti výzkumu a inovací

Nástroj na podporu politiky Evropské komise (PSV) zahájil proces vzájemného učení (Mutual Learning Exercise, MLE) s názvem Public Engagement in R&I (Veřejná angažovanost do výzkumu a inovací) s cílem podpořit politické učení kolem smysluplného zapojení veřejnosti do výzkumu a inovací. MLE se zaměří na národní zkušenosti týkající se demokracie, začleňování, rovnosti a angažovanosti v komunitách, které jsou obvykle nedostatečně zastoupeny v procesech řízení výzkumu a inovací. Toto cvičení poskytuje platformu pro výměnu zkušeností a diskusi o osvědčených postupech. Konečným cílem je vést k politickému učení, které usnadní lepší integraci zapojení veřejnosti do řízení výzkumu a inovací.

Tato iniciativa naváže na úspěchy předchozích MLES zaměřených na občanské vědecké iniciativy, prognózy a mise EU, jejichž cílem je rozšířit obzor porozumění, pokud jde o účast veřejnosti na výzkumu a inovacích.

Zdroj ZDE.