Komise představila inovační balíček AI

Evropská komise představila inovační balíček AI na podporu začínajících podniků a malých a středních podniků

24. ledna 2024 zahájila Evropská komise komplexní balíček opatření, která mají podpořit evropské startupy a malé a střední podniky v rozvoji důvěryhodné umělé inteligence (AI) v souladu s hodnotami a předpisy EU. Tato iniciativa navazuje na politickou dohodu dosaženou v prosinci 2023 o zákonu EU o umělé inteligenci, uznávaném jako první komplexní zákon o umělé inteligenci na světě, jehož cílem je usnadnit pokrok, rozmístění a přijetí spolehlivé umělé inteligence v rámci EU.

Mezi klíčová opatření patří změna nařízení o EuroHPC za účelem zřízení továren pro umělou inteligenci, zřízeni úřadu AI v rámci Komise, který bude pověřen rozvojem a koordinací politiky AI na evropské úrovni a dohledem nad prováděním a prosazováním připravovaného zákona AI. Další iniciativy se zaměřují na posílení generačního potenciálu talentů v oblasti umělé inteligence v EU prostřednictvím vzdělávacích činností a finanční podporu prostřednictvím programů Horizon Europe a Digital Europe pro generující umělou inteligenci. Iniciativa GenAI4EU se zaměřuje na případy neotřelého využití v různých odvětvích a pro jazykové technologie a místní digitální dvojčata jsou zřízena dvě evropská konsorcia digitální infrastruktury. Strategický přístup Komise k umělé inteligenci je v souladu s nadcházejícím prováděním zákona EU o umělé inteligenci.

Zdroj ZDE a ZDE.