EIC kodex pro konzultační firmy

EIC zveřejňuje kodex etického chování pro konzultační firmy 

Evropská rada dnes zveřejnila kodex etického chování pro konzultační firmy nabízející služby organizacím, které se hlásí k výzvám EIC. Jeho cílem je vytvořit soubor zásad, které se poradenské společnosti zavazují uplatňovat ve vztahu ke svým klientům.

Potenciální žadatelé, zejména ti, kteří se účastní EIC Accelerator, mohou získat podporu prostřednictvím národních kontaktních míst nebo sítě Enterprise Europe Network. Řada potenciálních žadatelů o granty EIC se rozhodne využít poradenské služby pro další pomoc s přihláškami a řízením projektů, evropský konzultační trh klade zásadní důraz na transparentnost, profesionální přístup a etické postupy v oblasti inovačního poradenství, jakož i na podporu potenciálních žadatelů při hledání kvalitních poradenských služeb.

Kodex je dobrovolný, ale očekává se, že konzultační společnosti poskytující tyto služby budou kodex dodržovat. Společnost GRANT Garant s.r.o. ve své činnosti aplikuje principy kodexu a doporučené dobré praxe.

Kodex je dostupný ZDE.

Zdroj ZDE.