Plán k řešení nedostatku léků v EU

Komise stupňuje opatření k řešení kritického nedostatku léků a posílení bezpečnosti dodávek v EU

Evropská komise představila plán k řešení nedostatku léků v EU. Plán zahrnuje krátkodobá opatření pro letošní zimu, jako je dobrovolný mechanismus solidarity, seznam kritických léků, regulační flexibilitu a pokyny EU k zadávání veřejných zakázek. Dlouhodobé akce zahrnují založení Aliance kritických léčiv, diverzifikaci dodavatelských řetězců, posílení výroby a zkoumání globálních partnerství, která by koordinovala úsilí a politická opatření ke zmírnění rizik a zvýšení nabídky. Komise usiluje o vytvoření mezinárodních partnerství pro odolnost dodavatelského řetězce a zdůrazňuje potřebu mezinárodní spolupráce. Tento plán je v souladu s cíli Evropské zdravotnické unie a doplňuje farmaceutickou reformu navrženou v dubnu 2023 s cílem zajistit dostupnost kritických léků v EU.

Sdělení o řešení nedostatku léků v EU ZDE.

Zdroj ZDE.