Změna přirozeného cyklu rtuti a posouzení dopadu emisí člověka

Emise lidí způsobily sedmkrát vyšší úroveň rtuti v atmosféře

Výzkumníci z Harvardské univerzity vyvinuli metodu pro odhad ročních emisí rtuti ze sopek, jakožto největšího přírodního zdroje rtuti. Pomocí svého odhadu a počítačového modelování zrekonstruovali úroveň rtuti v atmosféře před příchodem člověka a odhalili, že obsahovala asi 580 Mg rtuti. Naopak výzkum z roku 2015 odhadl atmosférickou zásobárnu rtuti na přibližně 4000 Mg, což je téměř sedmkrát více. Rozdíl je přičítán lidským emisím z činností, jako jsou uhelné elektrárny. Pochopení přirozeného rtuťového cyklu pomáhá vytvořit politiky ke snížení emisí souvisejících s člověkem a odhadnout dopad těchto činností na životní prostředí.

Zdroj ZDE.