Spojené království se připojilo k Horizon Europe

7. září 2023 byla uzavřena dohoda o přidružení Spojeného království k Horizont Europe, rámcovému programu EU pro výzkum a inovace

Dohoda potvrzuje zásadní vědeckou spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím a připravuje cestu pro zářnou budoucnost výzkumu a inovací v celé Evropě. Výzkum nezná hranic a mezinárodní spolupráce má zásadní význam pro podporu inovací a společenského dopadu. LERU (Liga evropských výzkumných univerzit) se domnívá, že díky definitivnímu zajištění účasti Spojeného království v programu Horizon Europe bude dosaženo významného pokroku při řešení globálních výzev, prohlubování znalostí a podpoře inovací. Dohoda znovu potvrzuje, že EU uznává vědeckou excelenci Spojeného království a nepostradatelné příspěvky jeho výzkumných institucí.

Zdroj: ZDE.