Dny evropského dědictví

„Živé dědictví“ oslavující kulturní tradice a dovednosti

1. září započaly Dny evropského dědictví roku 2023, kdy se ve 48 zúčastněných zemích uskuteční desetitisíce akcí. Každý rok má charakteristické, sjednocující celoevropské téma a letošním tématem je „Živé dědictví“, které ukáže živost, rozmanitost a význam kulturních tradic, znalostí a dovedností v celé Evropě. Od roku 1999 jsou Dny evropského dědictví svědectvím, které společně organizuje Komise a Rada Evropy, o bohatství evropského kulturního dědictví a zároveň podporují ochranu našeho společného dědictví pro současné i budoucí generace.

Od září až do listopadu 2023 otevřou návštěvníkům své brány výjimečné památky a pamětihodnosti. Kromě toho se uskuteční kulturní akce, výstavy, umělecká představení, interaktivní workshopy, přednášky a komentované prohlídky, které budou všechny inspirované tématem „Živé dědictví“. Tyto aktivity zhodnocují kulturní tradice a dovednosti při formování našich společností.

Zdroj: ZDE.