„SOILCON“ konference

Půda pro budoucí spolupráci v Evropě

Konference „SOILCON“ je pořádána Technologickou agenturou ČR, zprostředkovatelem programu českého výzkumu v rámci EHP a Norských fondů, ve spolupráci s Technologickým centrem Praha a Výzkumnou radou Norska. Bude se konat 18. září 2023 a je pořádána pod záštitou české ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové a Victora Conrada Rønneberga, velvyslance Norska v Praze.

Přední evropští odborníci budou diskutovat o politikách zaměřených na mise, zejména o misi „A Soil Deal for Europe“, transformaci směrem ke zdravé půdě a synergiích mezi misemi EU a EHP a Norskými fondy a dalšími nástroji.

Rozsah konference se bude týkat nejen tématu zdravé půdy, ale také čisté vody a lesů. Část konference je věnována projektům přispívajícím k misi a relevantním tématům, a to nejen z řad příjemců EHP a Norských fondů napříč Evropou, ale také zástupců dalších relevantních evropských projektů.

Zdroj: ZDE