Výsledky výzvy Špičkový výzkum z OP JAK

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský zveřejnil výsledky finálního hodnocení

Výsledky výzvy Špičkový výzkum z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) byly nedávno zveřejněny. Tato výzva měla za cíl podpořit excelentní české výzkumné projekty s perspektivou špičkových a budoucích aplikovatelných výsledků. Celkem bylo vybráno 15 žádostí, které obdržely nejvyšší počet bodů a budou finančně podpořeny. Mezi nejlépe hodnocené projekty se řadí: Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů (Vysoké učení technické v Brně), Technologie za hranicí nanosvěta (Univerzita Palackého v Olomouci), Výzkum základních stavebních kamenů hmoty s využitím špičkových technologií (Fyzikální ústav AV ČR), Kvantové inženýrství a nanotechnologie (Ústav přístrojové techniky AV ČR) nebo Kvantové inženýrství a nanotechnologie (Ústav přístrojové techniky AV ČR). Výzva byla zaměřena na podporu projektů s délkou trvání 3-6 let, s minimální výší finančních prostředků nastavenou na 50 milionů korun a maximální výše dosahující 500 milionů korun. Důvodem takového nastavení podmínek bylo umožnit nejlepším českým výzkumným týmům dosáhnout evropské špičky a podpořit vznik evropských špičkových projektů.

Řídící orgán OP JAK poznamenal, že z celkové alokace výzvy ve výši 8 miliard korun zůstává prozatím nevyužito 1,1 miliardy korun. To je způsobeno tím, že Řídící orgán může podpořit pouze tolik žádostí, jejichž celkové náklady jsou rovny nebo menší než celková alokace výzvy. Eventuální navýšení alokace a podpora dalších projektů bude rozhodnuta v závislosti na závěrech případných přezkumných řízení, která se očekávají v říjnu 2023.

Zdroj: ZDE.