Vyjádření LERU k opatřením švédské vlády

Podporuje švédské univerzity při obraně institucionální autonomie

LERU, asociace evropských výzkumných univerzit, vyjádřila ve svém prohlášení 18. května vážné obavy nad snižováním institucionální autonomie, které čelí Lundská univerzita a další univerzity ve Švédsku. Švédská vláda nedávno jmenovala nové univerzitní rady a zkrátila jejich mandát z tří let na 17 měsíců s odůvodněním bezpečnostní politiky a důležitosti odbornosti ve výborech univerzit.

Akademická svoboda, která je považována za zásadní pro to, aby univerzity sloužily obecnému dobru prostřednictvím hledání a šíření znalostí a porozumění, závisí na institucionální autonomii. Zatímco Index akademické svobody hodnotí Švédsko jako zemi s vysokou akademickou svobodou, výzkum a tvrzení ze sektoru ukazují na střední až slabé podmínky, zejména pokud jde o institucionální autonomii. LERU podporuje Lundskou univerzitu, další švédské univerzity a Asociaci švédských vysokoškolských institucí ve snaze bránit akademickou svobodu a zejména institucionální autonomii. Namísto politicky motivovaných změn pravomocí univerzitních rad je důležité posilovat podmínky pro akademickou svobodu.

Zdroj: ZDE.