Nový člen Science Europe

Rakouská akademie věd vstupuje do Science Europe

Během valného shromáždění v Bruselu přivítala Science Europe jako nového člena Rakouskou akademii věd (OeAW). OeAW je největší neuniverzitní výzkumnou a vědeckou institucí v Rakousku. OeAW, založená v roce 1847 jako učená společnost, má dnes přes 760 členů a 1800 zaměstnanců, kteří se věnují inovativnímu základnímu výzkumu, mezioborové výměně znalostí a šíření nových poznatků s cílem přispět k pokroku ve vědě a společnosti jako celku.

Zdroj: ZDE.