Partnerství EU a Indie

Evropská unie a Indie posilují obchodní a technologické partnerství na prvním setkání TTC v Bruselu

Evropská unie (EU) a Indie uspořádaly své první ministerské setkání v rámci Rady pro obchod a technologie (Trade and Technology Council, TTC) v Bruselu. Cílem TTC je prohloubit strategické partnerství mezi oběma partnery v oblasti obchodu a technologií. Setkání se zaměřilo na klíčové výsledky v oblastech strategických technologií, digitálního řízení, digitální konektivity, zelených a čistých energetických technologií a obchodu a investic. Obě strany se dohodly na spolupráci na výzkumných a vývojových projektech týkajících se kvantové výpočetní techniky, vysoce výkonné výpočetní techniky a umělé inteligence. Dále zdůraznily spolupráci v oblasti zelených energetických technologií a odolných hodnotových řetězců. EU a Indie se zavázaly řešit otázky bilaterálního přístupu na trh a angažovat se v globálních obchodních záležitostech. TTC bude pokračovat v práci prostřednictvím pravidelných setkání a paralelních jednání o komplexních dohodách o obchodu a investicích. Partnerství mezi EU a Indií je považováno za klíčové a budoucí ministerská setkání se budou střídat mezi oběma stranami.

Zdroj: ZDE.