Ratifikace Istanbulské úmluvy

Boj proti násilí na ženách: europoslanci podpořili přistoupení EU k Istanbulské úmluvě

Evropský parlament schválil přistoupení Evropské unie k Úmluvě o prevenci a potírání násilí páchaného na ženách. EU podepsala Istanbulskou úmluvu před šesti lety, ale ratifikace byla odkládána kvůli odmítání některými členskými státy. Nicméně v roce 2021 potvrdil Soudní dvůr EU, že EU může Úmluvu ratifikovat kvalifikovanou většinou hlasů. Přistoupení EU k Úmluvě nezbavuje zbývajících šesti členských států povinnosti ji také ratifikovat. Úmluva je zaměřena na boj proti násilí založeném na pohlaví a stanovuje opatření k jeho prevenci a trestání. Jedna z tří žen v EU zažila fyzické a/nebo sexuální násilí. Rada může nyní pokračovat ve finálním dokončení přistoupení EU k Úmluvě.

Zdroj: ZDE.