Výsledky srovnávací studie zadané EK v roce 2020

Zpráva o mezerách ve výzkumu a inovacích do potravinových systémů

V prosinci 2020 zadala Evropská komise srovnávací studii týkající se úrovně investic do výzkumu a inovací v potravinových systémech v Evropě, jejímž cílem je podrobně porozumět současnému stavu. Tato souhrnná zpráva představuje výsledky studie, která zvažuje veřejný a soukromý výzkum a inovace vynaložené jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU. Pro vypracování studie byly využity tři hlavní směry výzkumu: přezkum projektů financovaných prostřednictvím rámcových programů EU (sedmý rámcový program a program Horizon 2020); zmapování vnitrostátních veřejných finančních prostředků dostupných pro výzkum a inovace potravinářských systémů v členských státech EU; a první analýza výdajů soukromého sektoru na výzkum a inovace potravinářských systémů. Údaje byly roztříděny podle priorit, cest a odvětví určených rámcem politiky Evropské komise pro výzkum a inovace v oblasti potravin 2030 pro pochopení celkové úrovně výzkumu a inovaci výdajů na různé priority v odvětvích souvisejících s potravinami.

Zpráva dostupná ZDE.

Zdroj: ZDE.