Nerovnováha ve financování TRL technologií

Konzultace odhaluje problém s financováním výzkumu v Horizon Europe

Univerzity tvrdí, že do technologií blízkých trhu jde příliš mnoho peněz, což může znamenat katastrofu pro dlouhodobé cíle EU. Požadavek na vyrovnanější financování výzkumu v rámci druhého pilíře Horizon Europe dominoval poslední veřejnou konzultaci.

Podle univerzit se od předchozího výzkumného programu Horizon 2020 rovnováha ve velkých výzvách k výzkumu posunula směrem k vyšší úrovni technologické připravenosti. Počítají, že pouze 14 % z druhého pilíře programu Horizon Europe jde do TRL jedna až čtyři, což je pokles z 20 % v prvních několika letech posledního výzkumného rámce EU, programu Horizon 2020. Univerzity se domnívají, že to odporuje právním předpisům Horizon Europe, které vyžadují rovnováhu mezi nižší, střední a vyšší úrovní TRL. A obavy jdou nad rámec pravidel a toho, kdo peníze dostane – jde o měření dopadu programu. Výzkum je kontinuum. Myšlenky se zkoumají na základní úrovni a pak dozrávají směrem k trhu. Financování nižších TRL posouvá hranice znalostí, vyšší TRL přinášejí inovace, které prospívají společnosti. Oba jsou nezbytné, oba potřebují finance.

Zdroj: ZDE.