Nové doporučení EK

Klade důraz na slučitelnost otevřené vědy s ochranou duševního vlastnictví

Výzkumným organizacím se doporučuje klást důraz na slučitelnost otevřené vědy s ochranou duševního vlastnictví. Měly by mít komplexní strategie pro správu všech druhů aktiv duševního vlastnictví, doporučila Evropská komise.

„Na úrovni organizace musí být strategie, která zahrnuje vytváření, řízení a využívání všech typů intelektuálních aktiv (včetně dat, know-how, standardů),“ doporučila Komise v doporučení, které zveřejnila dne 6. března, a které se týká kodexu správné praxe pro řízení duševního vlastnictví v Evropském výzkumném prostoru.

Dále Komise doporučila, aby bylo od okamžiku přidělení rozpočtu na projekt výzkumu a inovací jasné, jaký druh duševního vlastnictví má vzniknout a jak má být využíván. Před zahájením projektu by jeho vedoucí měli podle Komise identifikovat stávající výsledky a další informace patřící každému z partnerů, jejichž využití se očekává. Ty by měly být během doby trvání projektu aktualizovány a po jeho skončení by měl být vypracován nový seznam, v němž budou uvedeny všechny získané výsledky a jejich způsob využití.

Celý dokument najdete ZDE.

Zdroj: ZDE.