Zlepšená kybernetická obrana EU

EU představila společné sdělení o politice kybernetické obrany

Evropská komise a vysoký představitel EU představili společné sdělení o politice EU v oblasti kybernetické obrany a akční plán pro vojenskou mobilitu 2.0 s cílem řešit zhoršující se bezpečnostní prostředí po ruské agresi vůči Ukrajině a posílit schopnost EU chránit své občany a infrastrukturu. Svou novou politikou kybernetické obrany chce EU posílit spolupráci a investice do kybernetické obrany s cílem lépe chránit, odhalovat, odstrašovat a bránit před rostoucím počtem kybernetických útoků. Politika EU v oblasti kybernetické obrany je postavena na čtyřech pilířích, které pokrývají širokou škálu iniciativ s cílem pomoci EU a členským státům, přičemž třetí pilíř týkající se investic do schopností kybernetické obrany odkazuje na Horizon Europe. Komise a vysoký představitel, mimo jiné ve funkci vedoucího Evropské obranné agentury (EDA), předloží Radě EU výroční zprávu, v níž budou sledovat a hodnotit pokrok při provádění akcí uvedených ve společném sdělení o politice EU v oblasti kybernetické obrany. Členské státy se vyzývají, aby svými vstupy přispívaly k pokroku prováděcích opatření, která probíhají ve vnitrostátních formátech nebo ve formátech spolupráce. Ve spolupráci s členskými státy by mohl být vypracován prováděcí plán. Více informací je dostupných ZDE a ZDE.

Zdroj: ZDE.