Součinnost při financování výzkumu a inovací v Evropě

Ministři odpovědní za výzkum a inovace států EU, Islandu, Norska a Švýcarska se sešli na neformálním setkání v Praze a jednali o synergiích při financování výzkumu a inovací v Evropě

Začátkem července hostilo české předsednictví v Praze stěžejní konferenci předsednictví o synergiích financování výzkumu a inovací v Evropě. Výsledky konference se promítly do Pražské deklarace o synergiích ve financování výzkumu a inovací v Evropě, která byla představena na neformálním setkání 22. července 2022. V návaznosti na toto setkání české předsednictví požádá evropské ministry pro výzkum, aby podpořili Pražskou deklaraci o součinnosti na politické úrovni, a to formou dopisu vyjadřujícího souhlas. Výsledek této iniciativy schválení bude představen na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 2. prosince 2022 v Bruselu. Prohlášení stanoví konkrétní akce a opatření. Vyzývá rovněž evropské zúčastněné strany v oblasti výzkumu a inovací, aby pokračovaly v odstraňování zjištěných překážek s cílem plně využít synergií, neboť synergie ve financování výzkumu a inovací jsou klíčové pro maximalizaci veřejných a soukromých investic na podporu vědy a techniky v Evropě. „Plná kapitalizace synergií v evropském financování výzkumu a inovací je stále v očekávání a vyzývá k pokročilému kroku“, uvádí se v podkladovém dokumentu pro politickou diskusi. Po úvodních projevech českého ministra Vladimíra Balaše a komisařky EU Mariyi Gabrielové a dvou klíčových projevech o politickém a vědeckém pohledu na synergie diskutovali ministři o zbývajících překážkách na evropské a vnitrostátní úrovni i o konkrétních opatřeních na vnitrostátní úrovni, aby bylo možné využít plný potenciál synergií ve financování výzkumu a inovací.

Zdroj: ZDE.