Vodík přímo ze země

Zatímco se celý svět snaží nastartovat zelené vodíkové ekonomiky, vědci poukazují na nedostatečně prozkoumaný přírodní vodík nepřetržitě vytvářený v zemské kůře

Vodík by se podle vědců zkoumajících tuto nedostatečně prozkoumanou alternativu dal vzít přímo ze země, aby doplnil vodík získávaný z fosilních paliv a obnovitelných zdrojů. Přírodní nebo bílý vodík se nepřetržitě vyrábí v zemské kůře a vědci nyní zjišťují, že je ho v podzemí uloženo mnohem více, než se dosud myslelo. Je to obnovitelný zdroj, který lze zachytit pouhým vrtáním studny. Jeden takový zdroj byl nalezen v Mali v 80. letech, ale trvalo desítky let, než někdo navrhl plyn vytěžit. Dnes studna vydá 98 % čistého vodíku a od zahájení těžby v roce 2012 nezaznamenala žádný pokles produkce. Průmysl je připraven naskočit i na vlak s přírodním vodíkem. Francouzská energetická společnost Engie zkoumá potenciál přírodního vodíku od roku 2016. Začala projekty v Brazílii, kde společnost vyvinula senzory pro sledování toku vodíku v konkrétních oblastech, a od té doby expandovala do dalších oblastí ve světě. Vodík je nabízen jako klíčový zdroj energie, který pomůže dekarbonizovat ekonomiky po celém světě. EU zahájila svou vodíkovou strategii v roce 2020, když požadovala investice ve výši 470 miliard eur do roku 2050 a stanovila cíl vyprodukovat do roku 2030 každý rok až 10 milionů tun obnovitelné verze plynu. Dnes se většina vodíku vyrábí reformou zemního plynu, ale zelená verze vodíku může být vyrobena procesem elektrolýzy, kdy proud obnovitelné energie prochází vodou, aby oddělil vodík a kyslík. Očekává se, že tento takzvaný zelený vodík bude palivem budoucnosti, které se bude používat k dekarbonizaci těžkého průmyslu, výroby oceli a dálkové nákladní dopravy. Dnes je ale zelený vodík stále drahý a není dostatek obnovitelné energie, aby uspokojil poptávku. Zde by přírodní vodík mohl zaplnit mezeru.

Zdroj: ZDE.